Dvije boje

Naziv Projekta:     Dizajn i proizvodnja namještaja za identitet hrvatskih turističkih objekata

Nositelj Projekta:  Dvije boje d.o.o.

Razdoblje provedbe Projekta:  prosinac 2021. – travanj 2023. godine

Ukupna vrijednost Projekta:  1.540.097,50 kuna

Iznos koji sufinancira Europska unija:  1.109.801,25 kuna

Naziv Poziva: Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I

Informacije, osoba za kontakt: Ivan Janković-Miloš, dvije.boje.design@gmail.com

O Projektu:
Po priopćenju Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, od 24. svibnja 2019. godine, u podatcima o robnoj razmjeni RH s inozemstvom u 2018. godini, vidljivo je povećanje uvoza namještaja u odnosu na 2017. godinu za 1,123 puta, čime je nastavljen trend prethodnog razdoblja – indeks 2017./2016.: 110,8. Istovremeno, Europska komisija (EK) izdvaja izazove strukturalnih problema i konkurencije koji zahvaćaju sektor proizvodnje namještaja. Strukturalno, problem je privlačenja novih kadrova – mladih radnika za rad u industriji. Po pitanju konkurencije, najveća prijetnja je niska cijena proizvodnje namještaja u Kini što rezultira visokom penetracijom kineskog namještaja u EU, a što čini više od 50% ukupno uvezenog namještaja u EU. U istom dokumentu EK navodi potencijal industrije namještaja u podizanju kvalitete, dizajnu i inovacijama. Takve promjene uključivale bi i restrukturiranje procesa proizvodnje, uključivanje tehnoloških inovacija i nove poslovne modele. Produkt takvog pristupa je održiva proizvodnja i sinergija s drugim privrednim granama koje djeluju u smjeru održivosti, poput turizma. Kako je i zaključeno na konferenciji „Izazovi i perspektive održivog turizma u Hrvatskoj“, održane 2017. godine, pod okriljem Ujedinjenih naroda, održivi turizam počiva na ekonomskoj održivosti, društvenoj odgovornosti i zaštiti okoliša.

Mnoge promjene koje donosi suvremeni život odražavaju i u turizmu. Novi turizam je turizam doživljaja, gdje gost, tzv. „novi gost“, uz sunce i more, očekuje i specifičnost destinacije koju posjećuje, što se može ponuditi kroz uređenje interijera, izborom namještaja, autohtonog, usklađenog s podnebljem i s prirodom. Trenutna turistička ponuda RH ne korespondira s navedenim trendovima. Istovremeno, postoji iskustvo i tradicija u proizvodnji namještaja koja godinama nazaduje, a jedan od razloga je nesuradnja proizvođača i dizajnera, time i izostanak domaće ponude konkurentnog namještaja. Kreativni potencijal mladih dizajnera se ne prepoznaje dovoljno, a hotelski i ugostiteljski namještaj se uglavnom uvozi.

Prijavitelj je uočio da se dizajn ne koristi dovoljno kao pokretač razvoja i prepoznatljivosti na tržištu i da nema suradnje s mladim dizajnerima i inženjerima drvne industrije, čime izostaje njihovo praktično educiranje u realnom sektorom. Zbog navedenog, Prijavitelj je odlučio poslovanje usmjeriti prema održivom razvoju namještaja s potpisom domaćih dizajnera. Ideja je da se kroz ovaj projekt pokrene suradnja dizajnera i proizvođača na stvaranju novih proizvoda namijenjenih turističkom sektoru, onima koji žele dizajnom interijera stvarati dodatnu vrijednost svoje ponude, što predstavlja dodatnu vrijednost za novoga gosta.

Ovim projektom Prijavitelj se upoznaje s novim dimenzija u pripremi proizvoda, proizvodnim procesima i međusobnim zavisnostima pojedinih dijelova koncepta pri razvoju novih proizvoda, a dizajneri istovremeno dobivaju priliku da se kreativno izraze, surađuju s realnim sektorom, naročito s proizvođačima namještaja te da prikažu široj javnosti svoje radove. Proizvodnja domaćeg namještaja za opremanje hrvatskih hotela, od domaćih sirovina, temeljena na domaćem produkt dizajnu, cilj je budućeg poslovanja Prijavitelja. Edukacijom kadrova Prijavitelja podići će se razina razumijevanja i komunikacije između djelatnika Prijavitelja, kao proizvođača i hrvatskih mladih dizajnera, na temelju čijih ideja se buduća proizvodnja planira. Glavni/opći cilj projekta je jačanje kapaciteta poduzeća kroz edukaciju zaposlenika, stvaranje novih radnih mjesta te jačanje poslovanja prijavitelja, dok se specifični cilj projekta očituje kroz unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenika putem specijaliziranih programa (na temu dizajna, razvoja novih proizvoda, pregovaranja i prezentiranja), stvaranje novih radnih mjesta (zapošljavanje dvije nove osobe koje su u nepovoljnom položaju) te razvoj i unaprjeđenje poslovanja Prijavitelja izradom četiri nova prototipa koji će se prezentirati predstavnicima turističke industrije na specijaliziranom sajmu „District Design“ u Rovinju.

Navedeni ciljevi usuglašeni su s općim ciljem Poziva. Svrha projekta je okupljanje mladih dizajnera i proizvođača namještaja koji će zajednički izraditi inovativni namještaj za turističke kapacitete, s naglaskom na ekološki prihvatljive materijale i specifičnosti destinacije. Rezultati navedenog projekta je osposobljeno i usavršeno tri djelatnika, dodatno zaposlene dvije osobe, izrađena četiri prototipa, organizirana jedna konferencija i jedan sajam, izloženo minimalno 20 radova mladih dizajnera.

Očekivano trajanje predloženog projekta je 16 mjeseci. Unutar navedenog perioda planiraju se aktivnosti navedene u specifičnom cilju, a provodit će se na području Zagrebačke, Brodsko-posavske i Istarske županije. Ciljane skupine ovoga projekta su zaposlenici Prijavitelja, mladi dizajneri, inženjeri drvne industrije, proizvođači namještaja, arhitekti, projektanti, dizajneri interijera i turistički sektor.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost poduzeća Dvije boje d.o.o.

Za više o EU fondovima posjetite esif.hr i strukturnifondovi.hr

Scroll to Top