Dvije boje

Recimo to – hranom

Jedan od pečata destinacije u turizmu je i autohtona hrana, povezivanje s lokalnim poljoprivrednicima i korištenje njihovih proizvoda u svim turističkim objektima.

Scroll to Top